Obsługa Prawna

Klienci biznesowi

Tomasz Bąkowski Kancelaria Radcy Prawnego zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego. Kancelaria udziela pomocy prawnej w postępowaniach administracyjnych, egzekucyjnych w administracji oraz przed sądami (w tym sądami administracyjnymi obu instancji). Ponadto świadczone usługi obejmują: bieżące doradztwo, sporządzanie opinii i ekspertyz, negocjacje i mediacje z kontrahentami oraz przedstawicielami administracji publicznej. Ze względu na specyfikę i złożony charakter zleceń o profilu prawnoadministracyjnym dysponujemy możliwością tworzenia zespołów eksperckich - złożonych z wybitnych prawników z całej Polski.

Sektor publiczny

Z uwagi na specjalizację publicznoprawną zespołu, Kancelaria kieruje swoje usługi do urzędów administracji oraz podmiotów współpracujących z sektorem publicznym. Pomoc prawna dotyczy zarówno zadań powierzanych administracji, jak i zagadnień ustrojowych (nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego, kontrola, audyt). Kancelaria obejmuje zakresem swojego działania także prawo samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz prawo urzędnicze. Wieloletnie doświadczenie w pracy z przedstawicielami administracji publicznej pozwala lepiej zrozumieć realia, wyzwania i problemy pojawiające się w obszarze funkcjonowania samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Klienci indywidualni

Tomasz Bąkowski Kancelaria Radcy Prawnego w zakresie prawa administracyjnego świadczy obsługę prawną także dla osób fizycznych.


W zakres obsługi prawnej wchodzą:

  • konsultacje w zakresie problemów natury prawnoadministracyjnej
  • sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi w sprawach mających związek z prawem administracyjnym

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny lub via e-mail.

Udział we wspólnych projektach

Kancelaria uczestniczy we wspólnych projektach eksperckich oraz wchodzi w skład zespołów badawczych. W ramach współpracy, w szczególnie skomplikowanych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, świadczymy pomoc prawną na rzecz: organów administracji publicznej, innych kancelarii prawnych, firm consultingowych oraz innych podmiotów wykonujących profesjonalne usługi w zakresie prawa.

Model współpracy

1. Wstęp

Umówienie się na spotkanie telefonicznie lub via e-mail.


2. Spotkanie

Omówienie sprawy i przekazanie pełnej dokumentacji.


3. Negocjacje

Ustalenie warunków zlecenia oraz wynagrodzenia


4. Umowa

Zawarcie umowy o stałą współpracę
lub na konkretne zlecenie.


5. Strategia

Analiza stanu faktycznego sprawy - proponowane rozwiązania prawne.


6. Realizacja

Podjęcie czynności mających na celu sprawne wykonanie zlecenia.


Usługi

  • Konsultacje
  • Bieżące doradztwo
  • Opinie prawne i ekspertyzy
  • Negocjacje i mediacje
  • Zastępstwo procesowe
  • Szkolenia