Kancelaria

O Kancelarii

Tomasz Bąkowski Kancelaria Radcy Prawnego koncentruje swoją działalność na pomocy prawnej i doradztwie w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Ze względu na szeroki zakres świadczonych usług Kancelaria tworzy ośrodek ekspercki, zajmujący się przede wszystkim problematyką:
- szerokorozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska i ochrony zabytków;
- prawnych aspektów gospodarki morskiej;
- organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria świadczy usługi doradcze, przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy, uczestniczy w konsultacjach i mediacjach, prowadzi profesjonalne szkolenia oraz oferuje zastępstwo procesowe w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej i sądami.

Priorytetem Kancelarii jest satysfakcja Klienta - do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, oferując najkorzystniejsze i bezpieczne rozwiązania. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Zleceniodawców posiadamy dostęp do specjalistów z branży około prawniczej. Kancelaria współpracuje z przedstawicielami doktryny i praktyki prawniczej w Polsce i zagranicą.

Kancelaria uczestniczy we wspólnych projektach eksperckich oraz wchodzi w skład zespołów badawczych. W ramach współpracy, w szczególnie skomplikowanych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, świadczymy pomoc prawną na rzecz: organów administracji publicznej, innych kancelarii prawnych, firm consultingowych oraz innych podmiotów wykonujących profesjonalne usługi w zakresie prawa.

Dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG

Patron Kancelarii, Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, Radca prawny - specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Wieloletni wykładowca akademicki, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w latach 2012-16. Sprawuje merytoryczny nadzór nad pracami Zespołu.


Przejdź do profilu naukowego

Zespół i współpracownicy

Zespół Kancelarii tworzą prawnicy, w tym także z doświadczeniem akademickim; ludzie z pasją, którzy nie boją się nowych wyzwań i skomplikowanych spraw, gwarantujący najwyższej jakości obsługę, profesjonalizm, poufność i zaangażowanie.

Z racji szerokich kontaktów patrona Kancelarii w świecie prawniczym, współpracujemy z wieloma wybitnymi przedstawicielami praktyki oraz nauki prawa z całej Polski. Na potrzeby szczególnie skomplikowanych spraw, mamy możliwość formowania zespołów badawczych, złożonych z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie prawa.

Klienci Kancelarii

 

 • Jednostki
  smorządu terytorialnego

  Państwowe
  jednostki organizacyjne

  Przedsiębiorstwa
  branży budowlanej

 • Przedsiębiorstwa
  branży transportowej

  Przedsiębiorstwa
  branży energetycznej

  Instytucje
  sektora finansowego

 • Korporacje
  zawodowe

  Przedsiębiorstwa
  teleinformatyczne

  Klienci
  indywidualni

Kariera

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Tomasza Bąkowskiego zapraszamy do wysyłania aplikacji na adres e-mail podany poniżej.kariera@tbkancelaria.pl